Hem

Välkommen


HSB BRF Russinbullen har 67 radhus bostadsrätter med 4 och 5 rum och kök som är belägna På Anarisvägen, Torvalla i Östersund,

Varje lägenhet har tillgång till en tomtyta på baksidan och eget Garage.


Denna hemsida är till för dig som är nyfiken på vår förening, du kanske funderar på att flytta hit eller bara är nyfiken på vart vi bor.


Bilder


Vi har ett bildgalleri du kan kolla in.Info från Styrelsen


2024-04-25

Välkommen till BRF Russinbullens årsstämma
När: Tisdag den 7 Maj
Tid: 18.00
Plats: Smörkransens förskola. (Anarisvägen 127)

Länk till Kallelse


Länk till 4 viktiga nyheter i 2023 års normalstadgar


Länk till Normalstadgar 2023


2023-12-07


Under höstens budgetarbete har styrelsen genomlyst alla föreningens utgiftsposter och avtal.
Placerat föreningens kapital på konton med ränta. vi har vi därefter landat i en höjning av årsavgiften med 7%

 

Den beslutade höjningen med 7% innebär att BRF Russinbullen har en budget i balans 2024.

 

Avgiftshöjningen motiveras av fortsatt höga räntor samt taxehöjningar på mellan 5–15% för el, fjärrvärme, vatten och renhållning. I budgeten för 2024 har vi tagit höjd för en ränta på 5,5%.

Under september kommer föreningen att omsätta lån motsvarande 17,2 miljoner.

 

Föreningen har under 2022–2023 genomfört 2 av 4 etapper av takbyte.

Kostnaden för taken har vi finansierat genom lån samt eget kapital.

Styrelsen planerar att under 2024 genomföra etapp 3, som finansieras av föreningens egna kapital.2022-12-16


Efter styrelsens budgetarbete under November har vi beslutat att höja avgiften med 2,5 %

 

I budget för 2023 har vi beräknat kostnadsökningar för El ca 15%, fjärrvärme 5%, vatten 10% och renhållning 6% Vihar även tagit höjd för ökade räntekostnader. 

Då räntorna ökat har vi valt att placera delar av föreningens kapital på räntebärande konto detta ger föreningen en intäkt på ca 130 000 kronor.

Den beslutade höjningen med 2,5% innebär att BRF Russinbullen har en budget i balsans 2023.

Styrelsen avser även att göra en flerårsprognos 2024–2027 för att skapa en bättre bild över föreningens ekonompå lång sikt.2022-01-21

Boende i BRF Russinbullen har nu tillgång till Laddplatser för elbil.
För frågor eller för att ansluta dig, maila ladda@russinbullen.se.2021-12-17

Budgetarbetet

Efter styrelsens budgetarbete under November har vi beslutat att höja Hyran med 2,5 %

Till grund för höjningen är att avgifter för El, Vatten och sophämtning ökat under ett flertal år. Den beslutade höjningen med 2,5% innebär att BRF Russinbullen har en budget i balsans och att vi fortsatt har en stabil ekonomi.

 

Föreningens planerade takrenovering

Styrelsen har beslutat att skjuta fram den planerade renoveringen av taken.

Under hösten har tyvärr priserna för material och byggställning varit ovanligt höga, vi har i samråd med entreprenören beslutat att flytta fram den planerade takrenoveringen till våren 2022, med förhoppning att priserna för material ska vara mer normala.
2021-12-10

Efter antagna motioner tidigare år finns det nu snart möjlighet att ladda elbil här i BRF Russinbullen.

2st laddplatser (CaCharge - Nextgreen) uppförs just nu på Besöksparkeringen (Vid föreningens släpvagn)

 

Mer information om handhavande kommer att skickas ut innan anläggningen tas i drift.2021-05-12
Kallelse till Årsstämma
Datum: 2021-05-30
Tid: 18:00


För mer info, klicka här för att se kallelsen2021-01-19
Styrelsen påminner om att sista dag för att skicka in motioner är 2021-02-28

2020-05-19

Russinbullen kallar till årsstämma.

Datum: 2020-06-07

Tid: 18:00

För mer info, klicka här för att se kallelsen2018-06-14

Årsstämma hölls i kvarterslokalen  20180614


- Ny styrelse valdes.

-  Motion om gratis lån av kvarterslokal i upp till 3 timmar för barnkalas röstades igenom av närvarande medlemmar.


//Styrelsen via Emil Nilsson2018-05-04

Kort information från styrelsen:

Uppsatt i soprummet, samt  mailat ut till alla@russinbullen.se

(Finns du inte med på mail-listan, hör av dig till oss, styrelsen@russinbullen.se)


1. Finns det någon som vill ha hand om uthyrning av kvarterslokalen så anmäl ditt intresse till styrelsen senast den 3:e Juni.


2. Vi vill påminna om att det ej är tillåtet att gå eller vistas på våra tak.


3. Det är ej heller tillåtet att använda förråds-gångarna som lagringsplats.


//Styrelsen via Emil Nilsson2017-02-08

Vår gruppanslutning från Bredbandsbolaget kommer  att uppgraderas från 100/10 till 250/100.

Startdatum för detta blir 2017-04-01.


I det nya avtalet ingår en ”Premium-router”

 

För att få den nya routern så kontaktar man Kundtjänsten hos Bredbandsbolaget (0770-777 000)

Dom skickar då ut den nya routern och sedan får man returnera den äldre modellen.


De som själva valt att uppgradera sin anslutning till högre hastighet behöver inte säga upp detta, det kommer att korrigeras automatiskt.


// Styrelsen via Emil Nilsson

2017-01-14

ComHem avtalet DigitalTV Bas börjar gälla 2017-02-01


Det du behöver göra för att ta del av det Digitala utbudet är att kontakta ComHem för att beställa din DigitalBox. (Kostnadsfritt)  Kundservice för gruppavtal når du på telefon 0775-17 17 20.


Är du redan kund hos ComHem och har Digitalbox så kommer Rabatten automatiskt dras av från kommande faktura.


Det analoga Grundutbudet kommer att fungera precis som tidigare.


För mer information, Klicka här!


// Styrelsen via Emil Nilsson
2017-01-12

Nya Com Hem avtalet började gälla 2017-01-01.

Vi har ännu inte sett eller hört något ang. Digitalboxarna.

Styrelsen har kontaktat Com Hem och hoppas kunna komma med mer information inom kort.


Styrelsen har även undertecknat avtal med Bredbandsbolaget ang. förhöjd hastighet på vår gruppanslutning. I dagsläget har vi hastighet 100/10, den nya hastigheten blir 250/100

Inkoppling av denna tjänst sker tidigast Februari. Mer information kommer.


Ändringen av dessa avtal innebär ingen höjning av vår avgift.


// Styrelsen via Emil Nilsson
2016-12-15

Årets Julnummer av Russinbulletinen samt tillhörande infoblad kan ni hitta under fliken Styrelse.


2016-10-14

Som ni vet har det idag gjorts felsökning på värmesystemet på våra berörda gårdar. Man har under eftermiddagen hittat en mycket stor läcka på området 181-211. Läckaget är alldeles för stort för att kunna åtgärdas denna kväll.

Läckaget påverkar båda våra gårdar på så sätt att vi tvingasr helt stänga värmesystemet under natten mot fredagen.

Gör vi inte det skulle det få omfattande konsekvenser dels att samtliga 67 lägenheter samt dagiset skulle riskera kall natt, dels stora utsläpp av varmvatten vid skadan.

Det värmesystem som stängs är alltså för oss som bor på gårdarna 181-211 samt 213-237. Vi kan då begränsa olägenheter för övriga som bor i Russinbullen.

Vi kan bara beklaga det inträffade. Men vi ser ingen annan råd än att vidta de åtgärder som nu sker.

Skadan kommer att åtgärdas under fredagen. Sen är det bara hoppas på att man kunnat hitta samtliga skador.

Styrelsen

Russinbullen2015-12-20


Motioner till årsstämman


Glöm inte att sista dag för att lämna in motioner till årsstämman är söndag den 28 februari.


Föreningens ekonomi


Föreningens likvida medel är mycket god. Som ni redan tagit del av beslutades att det inte blir någon hyreshöjning kommande år.


Gamla julgranar


Fram till den 25 januari kan Ni lägga Er julgran vid garaget nr 68,

Den kommer då att fraktas bort av HSB-personal.


Vakant Gårdsombud


Känner någon sig manad att bli Gårdsombud för

Anarisvägen 161 - 179

Ett ombud behövs. Hör av Er till styrelsen. Tack på förhand!


Hela Julnummret av Russinbulletinen kan ni hitta under fliken Styrelse.2015-11-12


Anledning till byte elementtermostater och injustering värme.


Vi genomförde för ett antal år sedan en större renovering av våran undercentral med nya pumpar och värmeväxlare mm. Efter en sådan stor åtgärd så är man tvungen att justera in systemet för att det skall ge maximal värme och gå så ekonomiskt som det är tänkt från fabrik. Så är inte gjort, när man sedan byter ut enstaka termostater i vissa lägenheter utan att ställa in rätt flöden så medför detta en stor obalans i hela systemet, då det blir kallt i vissa lägenheter men ordentligt varmt i andra är det rätt?  För att vi skall uppnå rätt värden och få detta system att fungera optimalt så är det av största vikt att vi kommer in och får justera in alla radiatorer och ventiler.

Vi kommer att sätta andra ventiler än dom som HSB har satt in men vi kommer att säkerställa att kallraset från ventilationen under fönstren försvinner genom att använda termostater som är anpassade för detta.

När bytet och injusteringen är klar så kommer inomhusklimatet i er lägenhet vara i stort sätt som innan.

Styrelsen har i uppdrag att förvalta dessa fastigheter så att värdet på fastigheterna inte sjunker, nästa år så höjs avgiften för värme med 2 % och genom att göra dessa justeringar så säkerställer vi att vi inte gör av med onödig värme i form av ett system som inte fungerar optimalt. Vilket i sin tur medför att vi kan  behålla samma hyresnivå även nästa år.


2015-07-05


Tänk på att inte använda gårdarna som parkeringsyta. Vi kör enbart in på gården vid av och pålastning av mer tungt materiel. Tänk då även på hastigheten. Bilens hastighet ska inte överskrida normal gånghastighet.

Efterlysning

2015-04-23


Har du eller vet du någon i föreningen som har motorsågslicens?

Får föreningen i sådana fall nyttja dina tjänster alt. kan du fråga personen om intresse finns?

Kontakta någon i styrelsen för mer information, kontaktuppgifter finns under fliken "Styrelse".
2016-10-14


Vattenläcka åtgärdad för värme till lägenheterna.

2015-12-15


Föreningens ekonomi är mycket god, styrelsen har beslutat att inte höja hyrorna för år 2016.


2015-11-12


Termostater och ventiler har bytts samt värmen har justerats in.

Hänt i vår förening

Bra att veta

Boende i BRF Russinbullen har nu möjligheten att ladda sin elbil i föreninigen.

För frågor samt för att ansluta dig, skicka ett mail till ladda@russinbullen.se, använd samma mailadress som du har till mail-listan.

Kom ihåg att  det finns en gårdspeng att använda.


Om ni funderar på att bygga om eller renovera ett badrum. Kontakta styrelsen och/eller vår Vice värd på HSB för att kolla vilka regler som gäller.


Kom i håg att vi har en släpvagn i föreningen som vi kan låna alt. hyra beroende på omständigheter.


Vi har en kompressor installerad vid sopförådet så nu kan ni pumpa däcken där.
Information


Välkommen!

Information till dig som nyss flyttat hit eller som funderar på att flytta hit.


Välkommen till BRF RussinbullenSopsortering

Vi har ett soprum i föreningen där vi slänger våra hushållssopor.

Övrigt avfall fraktar ni själv till närmsta återvinningsstation, mer info hittar ni i:

Sopsorteringsguide för hushållen i Östersund

eller på:

Östersunds kommuns hemsida


Vi har en släpvagn i föreningen ni kan använda för att frakta bort ert skräp.