Om

Om Russinbullen

Vad är Brf Russinbullen


Bostadsrättsföreningen Russinbullen belägen i nedre Torvalla, är en förening med 67 st, ljusa och välplanerade radhuslägenheter i två plan, alla med hög standard. Området var inflyttningsklart 1984. Samtliga radhus har egen tomt samt fristående förrådsbyggnader. I gemensamma utrymmen finns garage med motorvärmare. Till föreningen hör även en kvarterslokal. Inom området finns också förskolan Smörkransen.


Vårt område är bilfritt och omgärdat av skog och mark. Endast ett stenkast bort mot Östersunds centrum finns elljusspår som sträcker sig hela vägen till Spikbodarna med förbindelse vidare till Östersunds skidstadion. Alldeles i närheten finns också Odensala sportfält med en trevlig pulkabacke samt Storsjöskolan (åk 6-9).


Mot andra hållet från vårt bostadsområde finns Fjällängskolan (åk 1-5) samt till Lillfjällets och Ottfjällets förskolor.
Den kortaste vägen dit tar mindre än 5 min på bilfri gång/cykelväg.


Till Torvalla centrum tar det ca 15 minuter att gå. Där finns bl.a. Coop Nära och andra butiker, bibliotek, post- och kassaservice, pizzeria samt Torvalla kyrka. Här finns också Torvallaskolan (åk 6-9).


Bussförbindelserna från bostadsområdet till Östersunds centrum är utmärkta.


På bilden nedan ser ni vår vallabod som ligger 10 meter från skidspårsystemen, vilka erbjuder många mil av högklassigt spårsystem.


Planerar ni att flytta till, eller byta bostad inom Östersund; så besök gärna vår förening.


Varför bostadsrätt?

Vi äger husen tillsammans.


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med HSB är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet som du innehar. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Tillsammans med dina grannar är du medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

 

Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer ni hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. HSB ger bostadsrättsföreningarna stöd på många olika sätt.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som de anser felaktigt. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

När du bor hos HSB utser stämman också någon som ska representera din bostadsrättsföreningen på den regionala HSB-föreningens stämma.

HSB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsförening. Den kunskapen bygger på all erfarenhet som under årens lopp har samlats inom HSB. För att sprida kunskap till bostadsrättsföreningarnas styrelser utser den regionala HSB-föreningen en ledamot i styrelsen. På detta sätt bidrar HSB med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter.


 

Du har inflytande i HSB

Hos HSB äger du den verksamhet som sköter förvaltningen åt din bostadsrättsförening. Det är den regionala HSB-föreningen på din ort som har till uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för er.

De regionala HSB-föreningarna ger bostadsrättsföreningarna olika former av stöd och erbjuder förvaltningstjänster. De är kompetenta och prisvärda entreprenörer med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Eftersom medlemmarna äger sin förvaltare är möjligheterna att påverka stora.

En bostadsrättsförenings styrelse ska fatta en mängd beslut och se till att de verkställs. Uppgifterna kan delegeras till underställd personal eller lämnas ut på entreprenad. Vanligtvis anlitar styrelsen den regionala HSB-föreningen för den löpande förvaltningen, men avtal kan även skrivas med annan entreprenör.

Alla regionala HSB-föreningar är medlemmar i och äger HSB Riksförbund, som har en årlig förbundsstämma med cirka 200 fullmäktige. Som bostadsrättens främsta företrädare påverkar HSB ständigt politiker och beslutsfattare för att garantera bra villkor för bostadsbyggande och boende.

Fjällen inpå

I Östersund har vi nära till fjällen och den frihet det innebär med skidåkning, skoteråkning, fjällvandring och fiske.

Östersund - Vinterstaden har många sköna vinteraktiviteter att erbjuda men har också många sommaraktiviteter.

Kolla in länkarna längre ner på sidan för ett axplock av aktiviteter.